Persbericht: Van Gogh erfgoed in Noord-Brabant zeker gesteld voor de toekomst

Persbericht: Van Gogh erfgoed in Noord-Brabant zeker gesteld voor de toekomst - Provincie, bedrijven en particulieren investeren in vastgoed Van Gogh in Brabant

Nuenen 24 augustus 2018 – Vandaag is Van Gogh Brabant gestart met de uitgifte van vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed. Bedrijven en particulieren kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van Vincent van Gogh. Van Gogh Brabant wil met de opbrengst het erfgoed duurzaam exploiteren om het aan toekomstige generaties door te kunnen geven. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om mee te investeren in de plannen. Het is voor het eerst dat bedrijfsleven, gemeenten en de Provincie Noord-Brabant zo intensief samenwerken om aankoop, bescherming en uitbreiding van Van Gogh erfgoed te realiseren.

Met Van Gogh heeft Brabant een icoon van wereldformaat. Zijn nalatenschap trekt een groeiend aantal bezoekers van over de hele wereld naar Brabant. Zoals Vincent van Gogh financiële steun van zijn broer Theo nodig had om zich als schilder te ontplooien, heeft Van Gogh Brabant nu partners nodig om Vincents erfgoed te beschermen en de locaties uit te breiden. Om daarvoor voldoende kapitaal bijeen te krijgen, geeft Van Gogh Brabant certificaten uit. Daarmee worden in eerste instantie de erfgoedlocaties in Zundert, Etten-Leur en Nuenen verworven en ontwikkeld tot Van Gogh Heritage Centres. Bij de start van de uitgifte zijn al meerdere bedrijven enthousiast ingestapt, zoals Eindhoven Airport, DELA, Simac en Trifaire.

Investering provincie

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor aan het plan bij te dragen, door ook voor 2,5 miljoen euro aan certificaten af te nemen, zodra Van Gogh Brabant zelf voor tenminste 1 miljoen euro aan certificaten heeft verkocht. De provincie verstrekt daarnaast een lening zodat Van Gogh Brabant kan starten met de uitvoer van de plannen onder Van Gogh Vastgoed NV. Bert Pauli, gedeputeerde economie, over de investeringsplannen: “Vincent van Gogh is een geboren en getogen Brabander. Het provinciebestuur vindt het behoud van zijn erfgoed en het doorgeven ervan aan volgende generaties erg belangrijk. We kunnen Brabant bovendien met de plannen nog aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen, bedrijven en werknemers.”

Van Gogh Brabant verwacht dat de bezoekersaantallen met dit plan groeien van circa 108.000 bezoekers in 2018, naar 500.000 vanaf 2025. Daarmee kunnen de toeristische bestedingen in de regio oplopen tot 40 miljoen euro per jaar. Bij de behandeling van de begroting 2019 in november besluiten Provinciale Staten over de voorgestelde investering door de provincie.

Van Gogh Heritage Foundation

Bert van der Els (voorzitter Van Gogh Brabant) ziet een gezamenlijke opgave in het versterken van het Van Gogh erfgoed. “Het gaat niet alleen om het vergroten van bezoekaantallen en het beter internationaal op de kaart zetten van Nederland en Brabant als bestemming en vestigingsregio. We

hebben een nog grotere plicht om onze jeugd te vertellen over het belang van Van Gogh voor de Europese cultuurgeschiedenis en zijn betekenis voor onze identiteit. Daarvoor is een sterke Van Gogh Heritage Foundation opgericht die Van Gogh Brabant en de Van Gogh Vastgoed NV ondersteunt met het realiseren van deze verantwoordelijke taak”. De Brabantse aanpak past bovendien uitstekend in de nationale strategie om bezoekers meer over het land te spreiden.

_________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

Bijgevoegde persfoto en videopersbericht kunt u vrij van rechten gebruiken voor publicatie over dit onderwerp. Ook kunt u gebruik maken van beeldmateriaal van Van Gogh erfgoed in Brabant via: www.vangoghbrabant.com.

Voor vragen of meer informatie:

Van Gogh Heritage Foundation: Frank van den Eijnden: frank@vangoghheritage.com – +31(0)653630536

Provincie Noord-Brabant: Maaike Grevelink, woordvoerder: m.grevelink@brabant.nl – +31(0)6 18303080

 

Van Gogh Heritage Foundation

De Van Gogh Heritage Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogh erfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staat het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal.

De Van Gogh Heritage Foundation is de organisatie achter de Van Gogh Heritage Centres, Van Gogh Vastgoed NV en Van Gogh Brabant. De Foundation werkt nauw samen met de Europese Van Gogh musea en erfgoedlocaties, verenigd in Van Gogh Europe.

 

Bijlagen:

Foto start uitgifte certificaten in Nuenen

Videopersbericht

Afbeelding Overzicht Van Gogh Monumenten

Animatie Van Gogh zoekt Theo’s van nu

 

Meer informatie: VanGoghHeritage.com